UNESCO nedir?

UNESCO dil, din, ırk gözetmeyen dünyanın barışı için ve insan haklarına sahip çıkmak için kurulmuştur Birleşmiş Milletler tarafından kulmuştur Teşkilatın merkezi Paris’tedir

UNESCO’nun görevleri nelerdir?

Cehaleti ortadan kaldırmak bilime önem vermektir
Dünya barışını sağlamak
Dil, din, ırk ayrımlarını ortadan kaldırmak
Memleketler arasındaki kültürleri duyurmak
Okul, kütüphane gibi yerler kurmak
Bilim araştırmalarına imkan vermektir

unesco