ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
*Ulus devletlerin egemenliklerinin kabul edildiği barış anlaşması Westphalia anlaşmasıdır.
*İlk uluslararası örgüt 1815 te kurulmuştur. Merkezi komisyon Ren nehrinde kuruldu 1815
*Alman devletleri arasında Zollverein gümrük birliği 1818 de kurulmuştur. Siyasi birlik ise 1835 te ortaya çıkmıştır.
*Milletler cemiyeti 10 ocak 1920 de İsviçre de kurulmuştur. İkinci cihan harbini engelleyememesi neticesinde dağılmıştır.
*Caporaso ve Pelowski Uluslararası politikanın değiştiğini vurgulamışlardır. Bu politikaların değişmesinde büyük devletlerin rolü olduğunu savunan ise Gilpin dir.
*Uluslararası ilişkiler disiplininde iki karşıt görüş Liberalizm ve Realizm dir.
*Soğuk savaş dönemde kurulan ve Realist anlayışta olan kollaktif güvenlik örgütü Kuzey Atlantik antlaşması örgütüdür.
*Dünyanın küresel bir kasabaya dönüştüğü sosyal ve ekonomik alışverişlerin ulusal sınırları çoktan aştığını savunan yazarlar Keohane ve Nye dir.
*Egemenlik Diğer iktidar ortakları tarafından sınırlandırılmamış bir iktidardır Bodin…
*Uluslararası sistemi bilardo topları ve örümcek ağına benzeten yazarlar Dougherty ve Pfaltzgraff. Bilardo örneğinde bu çarpma etkisinin geçici olduğu öne sürülmüştür.
*Uluslararası bütünleşme teorisinde İşlevselciliğin en önemli yazarı Mitrany dir.
*Uluslararası Telekomünikasyon birliğine yeni bir işlev kazandıran durum İnterferans durumunun giderilmesidir.
*Uluslararası telekomünikasyon birliği 1865 te kurulmuştur. Mors enin telgraf buluşu etkili olmuştur.
*Mitrany nin şemsiye örgüt kavramıyla işaret ettiği örgüt Birleşmiş Milletler dir.
*Savaşın imkansız hale geldği Bir uluslararası toplum modeli olarak güvenlik toplumu modelini ileri süren yazar Karl Deutsh tur
*Uluslarüstülük anlayışı Ernest B. Haas tarafından ortaya atılmıştır. Birincil ve ikincil siyaset alanı görüşüde bu yazara aittir.
*Schuman deklarasyonunun amacı Avrupada bir daha savaş çıkmasını engellemek ve dünya barışına katkıda bulunmak. Asıl hedef ekonomik birliktir. Bu deklarasyondaki pek çok konuya muhalif ülke İngiltere dir. İngiltere Avrupa kömür ve çelik topluluğuna da karşı çıkmıştır. Bu topluluk 1951 de parafe edildi ve 1952 de yürürlüğe girdi. Uluslararası bütünleşme süreci bu topluluk ile başlamıştır.
*Avrupa ekonomik topluluğu ve Avrupa atom enerjisi topluluğu 1957 Roma da imzalanmıştır. 1958 de yürürlüğe girmiştir.Teknik sektörlerdeki sirayet etkisi Neofonksiyonalizmcilerin görüşüdür.
Avrupa tek senedi yürürlük tarihi 1987. Avrupa topluluklarından AB ye geçişi sağlayan anlaşma Maastrich anlaşmasıdır.1993 AB nin onaylanması sürecinde referanduma giden ülke Fransa dır. AB bugüne kadar 6 genişleme yaşamıştır.27 üye bulunmaktadır. En son katılanlar Bulgaristan ve Romanya dır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.