Ulusal Saat Nedir?

Ulusal Saat Nedir?

Ulusal Saat
Ülkelerin, kendi içinde ve uluslararası alandaki iliş­kilerde yerel saat ayarlamalarından doğan güçlük­leri önlemek için kullandıkları ve sınırları içindeki bir meridyenin yerel saatinin ülke genelinde ortak ola­rak kabul edildiği saate ulusal saat denir. Ülkelerin ulusal saatleri belli bir sisteme göre ayarlanmıştır. Bu sisteme uluslararası saat dilimleri sistemi denir.
Dünya ekseni etrafındaki hareketini 24 saatte ta­mamlar. Bu hareket tamamlandığında, Güneş’in önünden 360 meridyen yayı ardarda geçmiş olur. Bu durumda Güneş’in önünden bir saatte 15 me­ridyen yayı (360° : 24 saat=15°) geçmiş olur. Yani her 15 meridyen arasında 1 saatlik fark vardır. Bun­dan hareketle, uluslararası saat dilimi 24 ayrı saat diliminden oluşur.
Uluslararası saat dilimleri sisteminde, başlangıç di­liminin (0. ya da 24. saat dilimi) ortasından Green-wich geçer. Bu meridyenin 7° 30′ doğu ve 7° 30′ ba­tısından geçen boylamlarla sınırlanan başlangıç sa­at diliminden sonra, doğuya doğru her 15 merid­yende bir saat dilimi geçer.

Türkiye’de ulusal için 30° doğu meridyeninin (İzmit) yerel saati esas alınmıştır. Bu uygulamaya göre, Türkiye uluslararası saat dilimleri sisteminde 2. sa­at diliminde yer alır. Ancak, güneş ışığından daha fazla yararlanmak için gündüz sürelerinin uzun ol­duğu ilkbahar ve yaz aylarında ülkemizin en doğu­sundan geçen 45° doğu meridyeninin yerel saati ulusal saat olarak kullanılır. Bu uygulama sırasında üçüncü saat dilimine geçilmiş olur.
Uluslararası saat dilimlerinin uzanışı ile meridyen­lerin uzanışı paralellik göstermeyebilir. Bu durumr aynı meridyenler arasında yer alan ülkelerden bazılarının farklı saat dilimini kullanmaları ya da aynı ülkeye ait toprakların bir bölümünün, ülkenin kullandığı saat dilimin dışında olduğu hâlde aynı saat dilimini kullanmasından kaynaklanmaktadır.

ulusal-saat-nedir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev