Ülkemizdeki Dağların Ülke Ekonomisine Etkileri Nelerdir?

Ülkemizdeki Dağların Ülke Ekonomisine Etkileri Nelerdir?

Türkiye’deki Dağların Ülke Ekonomisine Etkileri Nelerdir?, Türkiye’de Bulunan Dağlar Ülke Ekonomisini Nasıl Etkiler? ,Dağlar Ekonomiyi Nasıl Etkiler?, Ülkemizdeki Dağlar Ekonomiyi Nasıl Etkileyebilir?

Dağlarımızın Ülke Ekonomisine Etkileri

Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar;

♦ III. Jeolojik zamanda Alp orojenezi döneminde oluş­muşlardır.

♦ Kıyıya paralel uzandıkları için deniz etkisinin iç ke­simlere sokulmasını engellemiştir.

♦ Kıyı ile iç kesimler arasındaki farklı iklimlerin görül­mesine neden olmuştur.

♦ Kıyı kesimler ile iç kesimler arasındaki ulaşımı güç­leştirmiştir. Ulaşım ancak belirli geçitlerden sağla­nabilmektedir. Bu durum kıyı kentlerimizin geliş­mesini olumsuz yönde.etkilemektedir.

♦ Kıyıda girinti ve çıkıntının az olması doğal liman sa­yısının az olmasına yol açmıştır.

♦ Çok geniş alan kapladıkları için tarım alanlarını sı­nırlandırmıştır.

♦ Denize bakan yamaçları bol yağış alır. Bu sayede ekonomik değeri yüksek endüstri bitkileri yetiştirilir.

Batı Anadolu Dağları;

♦ Kıyıya dik uzanır. Kıyı çok girintili çıkıntılı olup bir­çok koy ve körfeze sahiptir. Bu yüzden doğal li­man fazladır.

♦ Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı kolaylaştırmış­tır. Bu yüzden İzmir Limanı’nın hinterlandı oldukça geniştir.

♦ Denizin ılımanlaştırıcı etkisinin iç kesimlere kadar sokulmasını sağlamıştır. Bu da tarımsal üretimi olumlu yönde etkilemiştir.

Ülkemizde dağlar;

♦ Yüksek oldukları için fazla yağış alır. Çevreleri için birer su deposudur.

♦ Kış turizmi için uygun yerlerdir. (Uludağ, Erciyes, Palandöken dağları)

♦ Yayla turizmi, hayvancılık, ormancılık açısından önemli potansiyele sahiptir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir