Ülkemizde (Türkiyede) Görülen İklim Çeşitleri Kısaca Nelerdir

Ülkemizde (Türkiyede) Görülen İklim Çeşitleri Kısaca Nelerdir,Ülkemizde (Türkiyede) Görülen İklim Çeşitleri Hakkında Bilgi,İklim Çeşitleri

Ülkemizde (Türkiyede) Görülen İklim Çeşitleri Kısaca Nelerdir

Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de Ekvatorla Kuzey Kutup arasında yer alır. Ancak Ekvator’a biraz daha yakındır. Ülkemizin, dünya üzerinde bulunduğu coğrafi konum, iklim özelliklerini belirleyen önemli etkenlerden biridir. 

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Kuzeyde Karadeniz, batıda Ege Denizi ve güneyde Akdeniz vardır. Ayrıca İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile bu boğazlar arasında Marmara Denizi yer almaktadır. Ülkemizi çevreleyen denizlerin topraklarımız üzerinde, özellikle sıcaklık, yağış miktarı ve yağışın dağılışında önemli etkenleri bulunmaktadır. Ülkemizdeki dağların uzanış yönleri, yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi ve denizlerin varlığı farklı iklim tiplerinin görülmesine neden olmaktadır. 

Yurdumuzda dört iklim tipi görülür

1)- Karasal İklim

2)- Akdeniz İklimi

3)- Marmara (geçiş) İklimi

4) – Karadeniz İklimi

Yurdumuzun kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları, güneyinde ise Toros Dağları sıra dağlar halinde uzanır. Bu dağlar, denizin ılımanlaştırıcı etkilerinin iç kesimlere ulaşmasına engel olur. Bu nedenle yurdumuzun iç kesimlerinde Karasal İklim’in özellikleri görülür. Denizden gelen nemli hava kuzey ve güney kıyılarımızdaki sıradağlara çarparak yükselir ve kıyı kesimlerine bol yağış bırakır. Fakat deniz etkilerinden uzak iç bölgelerde yağış miktarı azdır.

Batı Anadolu’daki dağlar ise kıyıya dik olarak uzanır. Dağlar, Ege Denizi’ne doğru alçalarak devam eder. Dağların bu özelliği Ege kıyılarımızın çok girintili ve çıkıntılı olmasına neden olmuştur. Dağların bu uzanış yönü deniz etkilerinin dağların arasındaki vadiler boyunca iç bölgelere doğru ilerlemesine imkan vermiştir. Bu nedenle Ege Bölgesinde deniz etkileri iç kesimlere kadar sokulmaktadır.

Yurdumuzun kuzey kıyı kesimlerinde görülen Karadeniz İklimi etkisiyle Karadeniz kıyı şeridinde çay, fındık, mısır yetiştirilir. Yurdumuzun en çok yağış alan bölgesidir. Mevsimlere dağılan yağışlar nedeniyle ormanlar bölgede geniş yer kaplamaktadır.

Akdeniz İklimi, yurdumuzun güney ve batı kıyılarında etkilidir. Bu iklimin etkili olduğu yerlerde, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Portakal, mandalina, limon, kivi gibi meyveler bu ılıman iklime uyum sağlamış ve bölgede bol olarak yetiştirilmektedir. Akdeniz İkliminin etkili olduğu alanlarda ormanlar geniş yer kaplar. Ormanlık alanların kaybolduğu yerlerde maki denilen bitki örtüsü geniş alan kaplamıştır.

Kıyı bölgelerinden iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklık ve yağışta değişiklikler görülür. Denizden uzaklaştıkça karasal etkiler öne çıkar. Karasal iklimde, kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Yağışlar özellikle yazın düşer İç Anadolu’dan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık düşer. Yurdumuzun güney doğusunda sıcaklıklar yazın daha yüksektir. İç bölgelerimizin bu ikliminden dolayı, doğal bitki örtüsü olan bozkırlar geniş yer kaplar. Bozkır, Çayırlarla otların ve bunların arasına karışmış olan canlılarla dikenlerin bulunduğu bitki örtüsüdür.

Marmara (Geçiş) İkliminde ise güneyden kuzeye doğru gidildikçe Akdeniz İkliminden Karadeniz İklimine geçiş görülür. Güney ve alçak bölgelerinde Akdeniz, kuzey ve yüksek kesimlerinde de Karadeniz bitki toplulukları görülür. Tekirdağ, Bilecik gibi karasal etkilere açık kesimlerde ise zaman zaman karasal iklim özellikleri görülür.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir