UHUD SAVAŞI HAKKINDA BİLGİ

Mekkeliler, Bedir Savaşı’nın intikamını almak için 3000 kişilik büyük bir ordu hazırlayarak Medine üzerine yürüdüler. Hz. Peygamber Medine’de kalıp savunma savaşı yapma düşüncesindeydi. Fakat yapılan toplantı neticesinde Bedir Savaşı’na katılamamış veya yeni Müslüman olmuş gençlerin de etkisiyle çoğunluk meydan savaşı yapılmasını istemiştir. Hz. Muhammed’e kararına uyarak Mekkelileri Medine dışında karşılamayı kabul etmiştir.Mekkeliler 3000 kişi ile Uhud dağı eteklerinde sa­vaş düzeni aldılar. Müslümanlar da 700 kişilik kuvvetle Uhud dağını arkalarına alarak savaş düzenine girdiler. Hz. Muhammed elli kişilik bir okçu kuvvetini Mekkelilerin arkadan saldırması ihtimaline karşı bir geçidin iki tarafına yerleştirdi. Onlara her ne olursa olsun haber verilmeden bu tepeden ayrılmamaları emrini verdi.

Savaşın başlarında Müslümanlar üstünlüğü ele geçirdiler. Savaşın kazanıldığı­nı zanneden okçular da yerlerini terk ettiler ve Mekkeliler ‘in bıraktıkları ganimetleri yağmalamaya başladılar. Durumu iyi değerlendiren Halid Bin Velid okçuların terk ettiği geçitten saldırıya geçince Müsiümanlar iki ateş arasında kaldılar. Bu saldırı so­nucunda İslam ordusu güç kaybetti. Mekke ordusu da kesin bir üstünlük elde ede­meden geri döndü.Bu savaşta,Hz Muhammed yaralandı, amcası Hz. Hamza da şehit oldu.

Uhud Savaşı sonucunda, Müslümanlar önemli kayıplar vermelerine rağmen Mekkeliler, Müslümanlar üzerinde kesin bir üstünlük sağlayamamıştır.Mekkelilerle iş birliği yapan Medine’deki Beni Nadir Yahudileri şehirden çıkarılmıştır.Hz. Muhammed’in Medine’deki otoritesi kesinleşmiştir.Henüz savaş başlamadan önce Hz. Muhammed, aldığı kararlarda danışma sistemini işletmiş ve birlikte iş yapaca­ğı kişilerin görüşlerine değer vermiştir. Bu uygulama, Hz. Muhammed’in başkala­rının görüşlerine değer verdiğinin göstergesidir.Uhut Savaşı, Hz. Muhammed’in Medine’de kalıp savunma savaşı yapma stratejisinin haklılığını ve Müslümanların Hz. Muhammed’e kesin itaat etmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Uhud Savaşı