Uç Teşkilatı Nedir Kısa Bilgi

Uç Teşkilatı Nedir Kısa Bilgi

UÇ TEŞKİLATI NEDİR ?

* Bazı Türk devletlerinde sınırlara ve sınır boylarındaki iller ile sancaklara Uc adı veriliyordu.

* Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan itibaren Bizans sınırlarında düzenli bir Uç Teşkilatı kuruldu.

* Her Uc’un başında bir bey bulunurdu. Küçük uclar

kendisinden daha büyük uclara, büyük uclar da merkezdeki sultana bağlı idi.

* Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçukluları, Moğol hakimiyetine girince, uc beyleri yarı bağımsız hale geldiler.

* Gerek Moğol istilası sonucu Anadolu’ya gelen Türkmenler, gerekse Moğol baskısına dayanamayan Türk halkı uc beylerine sığındılar.

* İlhanlıların Anadolu’daki baskısı azalınca uc beyleri bağımsızlıklarını kazandılar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir