Türk’ün Büyük Zaferi Malazgirt Savaşı

MALAZGİRT SAVAŞI

Türkmen beylerinin, Anadolu akınları düzenli olarak devam ediyordu. 1067 yılında akıncı komutanlarından Afşin, Malatya yakınlarında bir Bizans kuvvetini yendikten sonra Kayseriyi ele geçirdi. Türk akınlarını durdurmak amacıyla, Bizans imparatoru Romanos Diogenes (Romen Diyojen) doğu seferine çıktı. Kayseri üzerinden Haleb’e kadar ilerledi. İmparator’un güneye inmesinden yararlanan Afşin, Eskişehir’e doğru akınlarını genişletti. Bizans imparatorunun 1069 yılında yaptığı ikince sefer sırasında, Konya Türkler tarafından yağmalandı. İmparator Romanos Diogenes Türkleri tamamen Anadolu’dan atmak ve Selçuklu merkezine kadar gidip meseleyi kökünden çözmek amacıyla 1071 Mart’ında İstanbul’dan çok kalabalık bir ordu ile doğuya hareket etti.

Alparslan ikinci Kafkasya Seferi ile Tiflis’i ele geçirdikten sonra, Mısır’daki Fatimi halifeliğini kaldırmak üzere harekete geçmişti. Bizans imparatorunun Doğu Anadolu’da ilerlediğini öğrenince, Mısır Seferini yarıda bırakarak Halep’ten ayrılarak Ahlat’a ulaştı. Her iki tarafın öncü kuvvetleri arasında yapılan ilk çarpışmada Bizans kuvvetleri yenilgiye uğradı. Bu arada Bizans ordusu Malazgirt’e girerek burayı yakıp yıkınca Alp Arslan kan dökülmemesi için Romen Diyojen’e barış önerisinde bulundu. Barış teklifi kabul edilmeyince Alp Arslan, Malazgirt’e yürüdü ve iki ordu Malazgirt’te karşı karşıya geldiler. Selçuklu ordusu Malazgirt Ovası’nda yapılan savaşta büyük bir zafer kazandı. (26 Ağustos 1071)

Malazgirt Zaferi sonuçları itibarıyla hem Türk tarihi, hem de dünya tarihi bakımından çok büyük bir önem taşımaktadır. Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapıları ardına kadar açılmış idi. Sultan Alp Arslan, ”Toprak, fethedenin malıdır.” diyerek komutan ve beyleri Anadolu’ya akınlar düzenlemeleri için teşvik etmiştir. Alp Arslan, bu tutumuyla Anadolu’da Türk beyliklerinin oluşumuna zemin hazırlayarak Türk tarihinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Böylece Anadolu’nun Türkleşmesi safhası başlamış ve kısa süre zarfında Türkler Anadolu’da çoğunluğu sağlamışlardır. Zaferden sonra Anadolu’da irili ufaklı bir çok Türk devleti kurulmuş, Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan Türkiye tarihi başlamıştır.