Türkiye’nin Özel Konumunun Sonuçları Nedir?

Türkiye’nin Özel Konumunun Sonuçları:

Türkiye eski Dünya kıtalarının (Asya, Avrupa, Afrika) birbirine yaklaştığı yerde bulunur.
Doğu ile Batı uygarlıkları arasında köprü görevi görür.
Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir konumdadır, diğer ülkelerle kolay ilişki kurulmasını sağlar.
Dünya’nın önemli suyolları, deniz ve kara yolları üzerindedir. Önemli ticaret yolları ülkemizden geçer.
İstanbul ve Çanakkale Boğazları ülkemizin kontrolü arasındadır. Bu boğazlar iç denizleri (Akdeniz, Ege ve Karadeniz) okyanuslara bağlar.
Türkiye ortalama yükseltisi fazla bir ülkedir, batıdan doğuya gidildikçe yükselti artar.
Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada konumundadır.
Cebelitarık Boğazı ve Süveyş Kanalı ile okyanuslara açılabilen bir konuma sahiptir.
Önemli petrol ülkelerine (Ortadoğu ülkelerine) komşudur.
Türkiye’de farklı iklimlerin etkisiyle çeşitli tarım ürünleri yetişir.
Kuzey ve güneyde (Akdeniz ve Karadeniz) dağlar denize paralel, batıda (Ege) dağlar denize dik uzanır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.