Türkiyenin Akarsuları Nedir?

Genel Özellikler
Akarsularımızın boyları kısadır. (Türkiye’nin bir yarımada olması ve dağların uzanış biçiminden dolayı)
Akış hızları (debileri) fazladır. (Dağların fazla olmasından dolayı)
Rejimleri (Mevsimlere göre akımı) düzensizdir. (Karadeniz bölgesi akarsuları hariç)
Ulaşım için elverişli değildirler. (h-Hızlı aktıkları ve düzensiz rejimli oldukları için)
Enerji üretimi için elverişlidirler.

Başlıca Akarsularımız

Karadeniz’e Dökülenler
Sakarya, Kızılırmak Yeşilırmak, Çoruh

Marmara’ya Dökülenler
Susurluk

Ege’ye Dökülenler
Meriç, Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes

Akdeniz’e Dökülenler
Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi

Dışarıya Dökülenler
Fırat, Dicle à Basra Körfezi Kura, Aras à Hazar Denizi Çoruh (Gürcistan) a Karadeniz

Dışarıdan Gelenler
Asi(Suriye) à Akdeniz , Meriç (Bulgaristan) à Ege

Akarsu Havzalarımız
Akarsularımızın çoğunun havzası açıktır. Sularını denize ulaştıramayan Kapalı Havzalarımızda vardır. Bunlar;
Konya Ovası Tuz Gölü Van Gölü, Akşehir-Eber Gölleri ve Göller Yöresidir.

Akarsularımızın Rejimleri
Akarsu rejimi, akarsuyun yıl içinde gösterdiği akım grafiği ve akarsuyun beslenme şeklini ifade eder. Her mevsim birbirine yakın akım gösteren akarsuların rejimi DÜZENLİ REJİM, Kurak dönemlerdi olan ve suları azalan yada kuruyan akarsuların rejimine DÜZENSİZ REJİMLİ akarsular denir.

Akarsular Yağmur, Kaynak, Kar ve Buzul sularıyla bazıları da Göl sularıyla beslenirler. Akarsu bunlardan biriyle besleniyorsa SADE REJİMLİ, birkaçı ile besleniyorsa KARMA REJİMLİ akarsu denir.

a) Yağmur Sularıyla Beslenenler
Genellikler yazın kururlar. Yağmurun fazla olduğu aylarda canlanırlar.
Ege Akdeniz ve İç Anadolu akarsuları.

b) Kar ve Buzul Sularıyla Beslenenler
Yüksek Dağlardan beslenirler. Karların eridiği yaz aylarında canlanırlar.
D.Karadeniz (bir Kısmı) D.Anadolu akarsuları

c)Kaynak Suları ile Beslenenler
Genelde küçük akarsulardır. Akdeniz bölgesindeki Karstik sahalarda görülür.

Manavgat Çayı
d) Gölden Çıkan Akarsular
Bazı Göllerin yaışlı dönemlerde taşan fazla sularını boşaltırlar. (Gideğen-Gölayağı denir)
Beyşehir Gölü à Çarşamba Suyu à Konya Ovası Eğirdir Gölü à Kovada Çayı à Kovada Gölü

e) Karma Rejimli Akarsular
Uzun boylu akarsulardır, çok çeşitli beslenme kaynakları vardır. Fırat Dicle Kızılırmak gibi.

Türkiyenin Akarsuları