Türkiye’deki Göl Çeşitleri

Türkiye’de Oluşumlarına Göre Göl Çeşitleri, Türkiye’deki Göller, Türkiye’de Bulunan Volkanik Göller, Türkiye’de Bulunan Tektonik Göller, Türkiye’de Bulunan Doğal Göller, Türkiye’nin Gölleri, Türkiye’deki Göllerin Genel Özellikleri, Türkiye’deki Kıyı Set Gölleri,Türkiye’deki Karstik Göller, Türkiye’deki Alüvyal Set Gölleri, Türkiye’deki Heyelan Set Gölleri

TÜRKİYE’DE GÖLLER VE OLUŞUMLARI

Karalar üzerinde çeşitli nedenlerle çanaklaşmış alan­larda birikmiş su kütlelerine göl denir.

Türkiye, göl bakımından zengin bir ülke sayılmaz. Ül­kemizdeki doğal göllerin ve bataklık alanlarının top­lam yüzölçümü 10.000 km2 kadardır. Bu alan ülkemi­zin yüzölçümüne göre oldukça azdır.

Ülkemizdeki göller, genellikle belirli yerlerde toplan­mıştır.

♦ Güney Marmara

♦ Göller Yöresi

♦ Tuz Gölü çevresi

♦ Van Gölü

Göller; kaynak suları, akarsular ve yağışlarla beslenir. Göllerin suları acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olabilmektedir. Bu farklılığa;

♦ iklim koşulları,

♦ beslenme kaynakları,

♦ gölün bulunduğu arazinin yapısı,-.

♦ gideğeninin olup olmaması, yol açmaktadır.

Eğer bir göle, buharlaşmayla kaybettiğinden daha faz­la su gelirse gölün su miktarı zamanla artar. Gölün fazla suları bir akarsu halinde dışarıya akar. Gölden çıkan bu akarsulara gideğen (göl ayağı) denir. İznik, Çıldır, Eğirdir, Beyşehir gibi göller fazla sularını dışarıya bo­şaltır. Bu yüzden suları tatlıdır ve çeşitli su ürünlerinin yetişmesine elverişlidir.

Örneğin; Eğirdir Gölü’nde kerevit (tatlı su İstakozu) üretilir ve ihraç edilir.

Van Gölü, Tuz Gölü, Burdur ve Acıgöl gibi göllerimiz ise dışarıya akışlı değildir. Bu tür göllerin suları tatlı ol­mayıp arazinin yapısına göre değişik özelliklere sahip olmuşlardır.

Örneğin Tuz Gölü’nden tuz, Van Gölü’nden soda el­de edilir.

Tortum, Hazar ve Eğirdir göllerinden enerji üretimin­de yararlanılır.

Abant, Yedigöller ve Uzungöl doğal güzelliklere sa­hip olan göllerimiz turizm bakımından önem taşır.

Türkiye’deki göllerden;

♦ tarımda sulama,

♦ içme ve kullanma suyu elde etme,

♦ enerji üretimi,

♦ ulaşım,

♦ tuz ve soda üretimi,

♦ su ürünleri,

♦ turizm

gibi bir çok alanda yararlanılmaktadır.

Yeryüzündeki göller, doğal göller ve baraj gölleri ol­mak üzere iki gruba ayrılır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir