Türkiye’de Turizmi Etkileyen Doğal Beşeri Faktörler

Türkiye’de Turizmi Etkileyen Doğal ve Beşeri Faktörler

Doğal Faktörler

* İklim Özellikleri
* Yer Şekilleri
* Denize Göre Konumu
* Doğal Bitki Örtüsü ve hayvan Türleri
* Akarsular ve Göller

Beşeri Faktörler

* Kültürel Değerler
* Ulaşım
* Tanıtım
* Konaklama Tesisleri
* Gelir Düzeyi

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir