Türkiyede Görülen Başlıca Kıyı Tipleri

Ülkemizde Görülen Kıyı Tipleri, Türkiye’de Görülen Kıyı Tipleri, Türkiye’de En Çok Görülen Kıyı Tipleri,

TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN KIYI TİPLERİ

Yurdumuzda çeşitli kıyı tiplerine raslanır. Kıyı tiplerinin oluşmasında kıyı çizgisinin gerisinde yerşekilleri önemli bir etkiye sahiptir.

1)- Boyuna Kıyılar

♦ Dağların denize paralel uzandığı yerlerde görülür.

♦ Bu kıyılar gayet sadedir, girinti-çıkıntı çok azdır.

♦ Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım zordur ve ge­çitlerle sağlanır.

♦ Denizel iklimin etki sahası dardır. Karadeniz ve Ak­deniz kıyılarımızda görülür.

♦ Doğal liman bakımından fakir olan bu kıyılarda kı­ta sahanlığı dardır ve falezler yaygındır.

2)-Enine Kıyılar

♦ Dağların denize dik uzandığı yerlerde denizin vadi­leri işgal etmesiyle oluşur.

♦ Bu kıyılarda girinti-çıkıntı çoktur, koy, körfez ve li­manlara fazlaca rastlanır.

♦ Kıta sahanlığı geniş ve denizin derinliği azdır.

♦ Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolay sağlanır. Bundan dolayı kıyıdaki limanların hinterlandı ge­niştir.Denizel iklimin etkileri iç kesimlere kadar sokula­bilmektedir.

♦ Ege kıyılarımız enine kıyıların en iyi görüldüğü yer­lerdendir.

3)- Dalmaçya Tipi Kıyılar

♦ Denize paralel uzanan dağların arasındaki vadile­re deniz suyunun girmesiyle oluşur.

♦ Bu kıyılar Adriyatik Denizi’nde görülür.

♦ Ülkemizde ise Akdeniz’de Teke Yarımadası’nın An­talya Kaş kıyılarında rastlanır.

4)- Ria Tipi Kıyılar

♦ Platolar arasındaki derin vadilerin deniz veya ok­yanusların yükselmesi sonucu sular altında kalma­sı ile oluşur.

♦ Ülkemizde Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı ve Haliç bu tür kıyılara örnektir.

Türkiyede Görülen Başlıca Kıyı Tipleri
Türkiyede Görülen Başlıca Kıyı Tipleri

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir