TÜRKİYE’DE FİNANSAL YAPI, KRİZLER VE EKONOMİK İSTİKRAR KANALLARI

TÜRKİYE’DE FİNANSAL YAPI, KRİZLER VE EKONOMİK İSTİKRAR KANALLARI

*Merkez bankacılığı dünyada ilk kez İngiltere de kurulmuştur. T.c de kuruluş 1930 dur.

*2001 tarih ve 4651 sayılı kanun gereğince merkez bankasının temel görevi fiyat istikrarı sağlamaktır.

*Mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine karşılık olarak nakit veya kolayca nakde çevrilebilir değerler bulundurma zorunluluğuna Disponibilite denir.

* Reeskont: Bir bankanın elinde bulundurduğu ödeme sırası henüz gelmemiş senetleri bir başka bankaya iskonto ettirmesidir.

*Faizsiz banka: katılım gelişmekte olan ülkelerdeki bankalar: kalkınma gelişmiş ülkelerdeki bankalar: yatırım bankalarıdır.

*Türkiye de toplam faaliyet gösteren bankalar 2002-2011 döneminde 58 den 48 e gerilemiştir.

*Ekonomik krizler 2 başlıkta toplanır. Mal ve hizmet piyasalarında ortaya çıkan enflasyon ve durgunluğa sebep olan dengesizliklere sebep veren kriz reel krizdir kendi içinde ikiye ayrılır. Finansal kriz ise Ülkenin para bankacılık ve borsa gibi organlarında büyük dalgalanmalar oluşturur bunlarda beş alt gruba ayrılır.

*Borçların ertelenmelerine Konversiyon denir./2008küresel krizi mortgage krizi olarak nitelenir.

*Borsa krizine verilebilecek en iyi örnek 1929 dünya bunalımıdır.

*Para ve bankacılık krizlerinin birlikte yaşanması ikiz krizdir. 1997 asya krizi buna örnektir.

*Ekonomik istikrar unsurları fiyat istikrarı ve tam istihdamdır. Fiyat istikrarında sıkı para maliye ve sabit kur politikasına Ortodoks tur. Olumlu yönlerinin yanında Durgunluğa sebep olması olumsuz yönüdür. IMF ortodoksu destekler.

*Ortodoks istikrar politikasına ek olarak ücret ve fiyat kontrolleri şeklinde uygulanan gelirler politikasına hetorodoks denir.

*IMF türü daraltıcı Ortodoks istikrar politikaları uygulanırken revelüasyon tercih edilmez.

*Türkiye de ilk ve kapsamlı istikrar programı 4ağustos 1958 dir. Aynı yılda yapılan develüasyonla dolar kuru 2,8 den dokuz tl ye çıkarılmıştır. 1970 te ise dolar 15 liraya çıktı..

*Revelüasyon: bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısında değer kazanmasıdır.

*1989 tarihinde Türk lirası convertibl hale gelmiştir. Dövizin serbest olması paraların takas olabilmesi.

*5 nisan 1994 tarihindeki istikrar programı hem Ortodoks hem de heterodoks tur.

*Enflasyonla mücade programının ana kaynağı yurt dışı fonları ve özelleştirme gelirleridir.

*2001 de ekonomik büyüme %-9,5.. örtük enflasyon hedeflemesi uygulanmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev