TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ

*Göl ve adalar dahil edildiğinde Türkiye nin toplam yüzölçümü 814,578 km2 dir. İzdüşüm alanı ise 783,562 km2 dir. Aradaki fark engebeli yapıya bağlıdır.

*Türkiye dünyanın 34. Büyük ülkesidir.(yüzölçüm)

*Türkiye dünyada toplam maden üretiminde 28. Sıradadır. Türkiye madenleri 3 grupta incelenir.

*Dünya bor rezervinin %72 si türkiyede ve eskişehirdedir. Diğer bor ülkeleri abd rusya dır.

*Yurt içinde denize dökülen en uzun nehrimiz kızılırmaktır..

*Ülkede kişi başına düşen su miktarı 1000m3 ten az ise su fakiridir denilir.2000m3 ten az ise su azdır denilir.

*Nüfus artış hızının büyüme rakamlarının gerisinde olması durumunda yıllık net büyüme yüksek olur.

*Nüfus yetersiz ise ekonomik kaynaklar atıl kalır. Fazla ise üretim gücü potansiyelin altında kalır.

*Osmanlı da ilk nüfus sayımı ikinci Mahmut tarafından yapılmıştır. Temel amaç asker sayısı idi. Modern anlamda ise ilk sayım 1882-1890 dır. Osmanlı da son nüfus sayımı: 1903-1907 dir.

*T.c de ilk sayım 1927. 1935 ten 1990 a kadar sayımlar 5 yılda bir. Artış hızı rekoru 1950-1960

*Türkiye de ilk sayım olan 1927 yılında nüfusun %10.6 sı okur yazar idi. 1928 okur yazar oranı 0 dır.

*insani gelişme endeksi 0-1 aralığında değer alır. Bu endeksi Mahbul haq ve Amartya sen geliştirdi. 2011 yılı insani gelişme raporunda Türkiye 187 ülke arasında 92. Sıradadır. İlk sıra Norveç.. Yüksek insani gelişme..

*2009 küresel mali krizin olumsuz etkisi nedeniyle işsizlik oranı % 14 e çıkmıştır. Mayıs 2012 oranı% 8.2 dir

*Sosyal güvenlik sistemi ilk olarak 1935 te Amerika sos.güv.kanununda yer almıştır. Türkiyenin ilk sos.güv.kuruluşu Amele birliğidir. Modern anlamda ise 2. Dünya savaşı sonu.

*İşçi sigortaları kurumunun sk ya dönüşümü 1965. SSK BAĞKUR VE emekli sandığının tak çatı altında birleştirilmesi 2006.

*1942 İngiltere..Beveridge raporuna göre yoksulluk çağdaş toplumun yüz karasıdır.

*İstatistiki bölge birimleri sınıflandırılmasında bölgeler üç düzeydir. 1. Düzey 12 bölge. 2.düzey 26 bölgedir.

*Ekonomide yatırımlar tasarrufa eşit olmalıdır. 2011 yılı g20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. Ülke Türkiye dir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.