Türkiye Cumhuriyetinin çağdaşlaşmasında kitle iletişim araçlarının katkıları nelerdir?

Kitle iletişim araçları şunlardır:

– Posta
– Telgraf
– Telefon
– Faks
– Gazete
– Radyo
– Televizyon
– Uydular
– Bilgisayarlar
Bu araçların başlıca amacı haber ve bilgi vermektir Aynı zamanda eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar da taşır İletişim araçlarının gelişimi teknolojik gelişmelerin doğal bir sonucudur Teknolojik gelişim iletişime sürat ve kolaylık sağlamış aynı zamanda iletişimi, kitle iletişimine çevirmiştir
Günümüzde toplumsal varoluşu gerçekleştirerek ortaklık yaratmak, bu varoluşu ve ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine; dolayısıyla kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır
Kitle iletişim araçları, özellikle okuma-yazma bilmeyi gerektirmeyen radyo ve televizyon, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde toplumsal gelişmede ya da modernleşmede kimi koşulların yerine getirilmesi ve değişkenlerin denetim altına alınmasında kullanılmıştır
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması sonucunda halkın, toplumsal, ekonomik ve siyasal tüm olaylara katılımı yükselir Bu da çağdaşlaşma yolunda atılan önemli bir adımdır.