TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ (ORTAKLIK) İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ (ORTAKLIK) İLİŞKİLERİ

*Türkiye Avrupa ekonomik topluluğuna 31 temmuz 1959 da başvurmuş 1964 te başlamıştır. Karma sözleşme ile akdedilmiştir. Birlik ik anlaşmasını Yunanistan ile yapmıştır. Bu antlaşma AET 1957-1958 de yürürlüğe girmiştir. Daha sonra Lizbon anlaşması ile Avrupa birliğinin işleyişine dair anlaşma olarak değiştirilmiştir.

*4 ocak 1960 ta Stockholm da Avrupa serbest ticaret birliği imzalanmıştır EFTA

*Ankara anlaşması 1963 te imzalanmış ve 64 te yürürlüğe girmiştir. AET arasında ortaklık kuran anlaşma..

*Aet Yunanistan ortaklık sözleşmesi 1981 de sona ermiştir.

*ECU Avrupa para birimi anlamına gelip kaydi paradır..1999 da yürürlükten kaldırıldı.

*Katma protokol 1970 te imzalanmış ve 1973 te yürürlüğe girmiştir. İkinci gümrük indirimi 1976.. Ankara anlaşması hükümlerinin Türkiye nin ekonomik durumuna uygun bir biçimde yürürlüğe girmesini sağlayan protokoldür.

*4.mali protol 1981 yılı sonrası dönem için hazırlanmış ancak siyasi sebeplerle dondurulmuştur. 1986 da yeniden toplanan ortaklık konseyi Yunanistan ın vetosu nedeniyle dağılmıştır.

*Gümrük birliği sadece sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamaktadır.

*İhracatçı firmanın malını dış piyasada iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasına Damping denir.

*Devletin kişi ya da kurumlara mal, para veya hizmet biçiminde yaptığı karşılıksız yardımlara sübvansiyon denir.

*Birliğin gelişmekte yada az gelişmiş ülkelere uyguladığı otonom tarife tavizlerine Genelleştirilmiş tercihler. Türkiye nin genelleştirilmiş tercihler sistemine uyumu gümrük birliğinin kapsamındaki ürünler itibariyle 1 ocak 1998 de tamamlanmıştır.

*Ticarette engellerin kaldırılması alt yapı düzenlemelerinin geliştirilmesi amacıyla 1999 da faaliyete geçen kurum TÜRKAK tır.

*Türkiye 1996 gümrük birliğinin ardından AB ye tam üyelik sürecinin hızlanacağı yönündeki beklentilerin çok doğru olmadı 16 temmuz 1997 tarihli 2000 gündem raporunda anlaşıldı.

*Türkiye nin tam üyeliğe ehil olduğu halde aday ülkeler tarafından zikredilmeyen zirve 1997 lüksenburg Avrupa konferansı dır.

* Türkiye 1999 helsinki zirvesiyle aday ülke olarak kabul edilmiştir. Tam üyelik müzakereleri 2005.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.