TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ GÜMRÜK BİRLİĞİ : İÇERİK VE UYGULAMA

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ GÜMRÜK BİRLİĞİ : İÇERİK VE UYGULAMA

*Gümrük birliği kuramını ilk ortaya atan Jacop vinerdir.

*Bela Balassa uluslararası ekonomik bütünleşmeyi farklı ulusal devletlere ait ekonomik birimler arasındaki ayrımcılığın olmaması olarak tanımlamaktadır.

*Gümrük birliği GATT tarafından çerçevesi çizilen bütünleşme modelidir.

*Gümrük birliği öncesi gümrük vergilerinin yüksekliğinden dolayı bir ürünü kendisi üreten fakat birliğe girdikten sonra kendisinden daha etkin üreten gb üyesi ülkeden ithal etmesine ticaret yaratıcı etki denir. Ticaret yaratıcı etki=üretim kazancı+tüketim kazancı..

*ABD de 13 eyalet gümrük tarifelerini 1789 da kaldırmıştır.

*Avusturya kendi içindeki ticaretten alınan vergileri 1775 te sıfırlamıştır.

*Alman gümrük birliğine Zollverein denilir.

*Beneluks ülkeleri kendi aralarında gümrük birliğini 1944 te kurmuştur. Belçika v.b

*Avrupa kömür ve çelik topluluğu 1951 paris sözleşmesi ile kurulmuştur.

*Roma anlaşması 1957-1958 de imzalanıp yürürlüğe girmiştir. Tek Pazar ve gümrük birliği… AET-EUROTOM Roma antlaşmaları ile kuruldu.

*EUROTOM nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını öngörmüştür.

*Türkiye ortaklık aşamasında ekonomisini canlandırmak için topluluktan istediği yardımı alamayınca Aralık 1976 da tek taraflı olarak yükümlülüklerini dondurmuştur. Avrupa topluluğu

*Türkiye nin yaptığı tarife indirimleri 12 yıllık %20 22 yılık %10 dur.

*Her Avrupa devleti topluluğa üye olmak için başvurabilir Roma anlaşması 237.madde

*Ortaklık konseyi başkanlı 6 aylık süreler için yürütülür. Ortaklık konseyinin hazırladığı yıllık faaliyet raporlarını inceleyen organ karma parlamento konseyidir.

*Prof. Haluk kabaalioğlu /2 milyon nüfusa sahip dünyanın 16.büyük ekonomisi olan bir devlet bu gümrük birliği ile devam edemez demiştir. Birliği en çok eleştiren odalar birliği Ticaret odasıdır.

*Rıfat hisarcıklıoğlu AB nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye nin görüşü alınmadı demiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.