Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti Hakkında Kısa Bilgi

türkiye selçuklu devleti
Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti Hakkında Kısa Bilgi

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308)

* Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklu ailesinden olan, Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından başkent İznik olmak üzere kurulmuştur.

* Süleyman Şah, göçebe oğuzların gruplar halinde Anadolu’ya gelmelerine imkan sağlamıştır.

* Bizans’ın dini ve ekonomik baskısından bıkan Ermeni ve Süryaniler aradıkları hoşgörülü yönetim anlayışını Süleyman Şah ve ondan sonra gelen Selçuklu sultanları zamanında bulmuşlardır.

* I. Kılıçarslan, I. Haçlı Seferi’ne karşı başarıyla mücadele etmiş, Fakat İzmik’n Haçlıların eline geçmesiyle başkenti Konya’ya taşımıştır.

* I. Mesut döneminde Avrupalılar Anadolu’ya ”Türkiye” demeye başlamışlardır. Bu dönemde para basılarak ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır.

* 1176 Miryokefalon Savaşı‘nda II. Kılıçarslan Bizans İmparatorluğu’nu yenerek Anadolu’yu kesin olarak Türk yurdu haline getirmiştir.

* I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında uluslar arası ticareti teşvik ve himaye amacıyla Venediklilerle ilk ticaret antlaşması yapılmıştır.

* I. Gıyaseddin Keyhüsrev askeri hareketlerini iktisadi ve ticari amaçlara yönelik olarak düzenlemiştir.

* Türkiye Selçukluları, Antalya, Sinop, Alanya ve Kırım’ın Suğdak limanlarını alarak Karadeniz ve Akdeniz ticaret yolları üzerinde söz sahibi olmuşlar ve ticari faaliyetleri canlandırmışlardır.

* Türkiye Selçukluları, donanma ve tersaneler kurarak denizcilik faaliyetlerini geliştirmişlerdir.

* En güçlü devri olan I. Alaeddin Keykubat devrinin sonlarında, Moğol tehlikesi ortaya çıkmıştır.

* I. Alaeddin Keykubat’ın, 1230 Yassıçimen Savaşı‘nda Harzemşahları yenilgiye uğratmasıyla Moğollar Türkiye Selçuklularıyla sınır olmuşlardır.

* I. Alaeddin Keykubat’ın ölümünden sonra çıkan ”Babailer (Baba İshak) İsyanı” Türkiye Selçukluları tarafından güçlükle bastırılınca, Türkiye Selçuklularının zayıfladığını farkeden Moğollar Anadolu’ya girmişlerdir.

* Moğollar ile yapılan 1243 Kösedağ Savaşı‘nı Anadolu Selçukluları kaybetmiştir.

5 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir