TÜRKİYE AB ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN KURUMSAL YAPISI

*En çok kayrılan ülke ilkesi GATT a aittir. Bir ülkeye sağlana taviz ayrım yapılmaksızın tüm üyelere yapılmalıdır.

*Ankara anlaşmasının 24.maddesi gereği ortaklık konseyine yardım amacı ile organlar kurulur.ortaklık konseyinde kararlar oy birliği ile alınır. Konseyin çalıma koşul ve yöntemleri 1964 te kabul edilen iç tüzükle belirlenmiştir.

*AB içinde sanayi mallarında gümrük birliği 1 ocak 1968 de belirlenmiştir. Tarımda ise 1 ocak 1970

*Türkiye 1999 helsinki zirvesi ile aday ülke olarak kabul edilmiştir. Türkiye için ilk katılım ortaklı belgesi 2001 de imzalanmıştır.

*Türkiye AB ilşkilerinin güçlendirilmesi organı ortak dayanışma komitesidir. Bu komitenin Türkiye sekreteryası TOBB tarafından yürütülmektedir.

*Görev alanı Ankara anlaşmasının gümrüklerle ilgili kısmı olan organ Gümrük birliği komitesi..Türkiye mevzuatının ortak ticaret politikasına uyumlaştırmasını sağlamak amacıyla kurulan organ Gümrük birliği ortak komitesidir.

*Türkiye Güney kore arasında serbest ticaret anlaşması 26 mart 2012.

*3 haziran 2011 tarihli bakanlar kurulu kararı ile Avrupa birliği genel sekreterliği Avrupa birliği bakanlığına dönüştürülmüştür.