Türk Vatandaşlığı Hakkı Nasıl Kazanılır?

Türk Vatandaşlığı

♦  Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

♦  Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür (Mülga 3.10.2001). Türk vatandaşı olmak için hem annenin hem babanın değil, birinin Türk olması yeterlidir.

♦  Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

♦  Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

♦  Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

♦  Müktesep (Kazanılmış) Vatandaşlık: Doğum yerine ve kan esasına bağlı olmadan kazanılan vatandaşlık türüdür. Evlenme, evlatlık alma ve seçme gibi yollarla kazanılır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir