Türk Tarih Kurumunun liselerde okutulmak üzere yayınladığı İlk eserin adı nedir?

Türk Tarih Kurumunun liselerde okutulmak üzere yayınladığı ilk eser Genel Tarih kitabıdır.