Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi, Türk Dilinin Kısaca Tarihi Gelişimi, Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Kısa Bilgi, Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Kısa ve Öz Bilgi, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi Özet,Başlangıçtan Günümüze Gelinceye Dek Türk Dili Hangi Aşamalardan Geçmiştir?, Türk Dilinin Tarihi Gelişimini Araştırınız, Eski Türkçe Çağından Örnekler

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Türk Dilinin kökeni çok eski çağlara dayanmaktadır. Bu konuda bilim adamlarınca farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu güne dek Türk Dili gelişme aşamalarına göre şöyle sınıflandırılır.

1)- Altay Çağı: Altay Çağı’nda Türkçe henüz bir dil niteliği kazanmamıştır. Türkçe – Moğolca dil birliğinin görüldüğü dönemdir.

2)- En Eski Türkçe Çağı: Bu çağla ilgili kesin bilgiler yoktur.

3)- İlk Türkçe Çağı: MÖ. 5. yüzyıl – MS. 5 – 6. Yüzyıl arasını kapsar. Hun İmparatorluğunun Hakim olduğu dönemdir. Bu dönemde Hun İmparatoru Mete Han’ın anlatıldığı Oğuz Kağan Destanı yazılmıştır.

4)- Eski Türkçe Çağı: Bu Çağ 5. Yüzyıl – 10. yüzyıl dönemi arasını kapsar. Türkçe’nin bilinen en eski örnekleri bu dönemden (8. yüzyıl) kalmıştır.

Eski Türkçe Çağı, Türk adının kullanıldığı ve ilk Türkçe belgelerin ortaya konulduğu çağdır. Türk adı ilk kez (550 – 745) yılları arası devlet kuran Göktürkler’de kullanılmıştır.

Eski Türkçe Çağı, Göktürkçe ve Uygurca olmak üzere iki döneme ayrılır.

Göktürkçe, Çin’in kuzeyinde bugünkü Moğolistan’da büyük bir göçebe devleti kuran Göktürklerin dilidir. Bu dönemde Tonyukuk Anıtı, Kültiğin Anıtı ve Bilge Kağan Anıtı yazılmıştır.

Uygurca ise yerleşik hayata geçerek tarımla uğraşan Uygurların dilidir. Bu dönemden Altun Yaruk (Altın Işık) adlı metin ile Budizm ve Maniheizme ait bazı dini metinler yazılmıştır.

Eski Türkçe Çağından Örnekler:

Kültigin Yazıtı

Üze kök tengri, asra yağız yer kılundukda, ekin ara kişi oğlı kılınmış. Kişi oğlınta üze eçüm apam Bumin Kağan, İstemi Kağan olurmuş. Olurupan Türk bodunıng ilin törüsin tuta birmiş, iti birmiş.

Günümüz Türkçesiyle

Yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında kişi oğlu yaratılmış. Kişi oğlunun üzerine (başına) atalarım Bumin Kağan, İstemi Kağan tahta oturmuş. Tahta oturarak Türk ulusunun ülkesini, töresini (yasalarını) tutuvermiş, düzenleyivermiş.

Prens Paramkara ve Kalyanamkara Hikayesi

Taşgarus ilinçüke atlanturdı erti. Balık taştın tarıgçılarag körür erti. Kurug yerig suvayu öl yeri tarıyu, kuş kuzgun sukar yulıyur, sansız tümen özlüg ölürür.

Günümüz Türkçesiyle

(Prensi) Dışarda eğlenmesi içni ata bindirmişlerdi. (Prens) Şehrin dışında çiftçiler görüyordu. (Onlar) kuru yerleri sulayıp nemli yerleri ekerken, kuşlar, kuzgunlar sayısız on binlerce yaratığı gagalayıp öldürüyorlar.

5)- Orta Türkçe Çağı: 10. ve 16. yüzyıllar arası kullanılan Türkçe dönemidir. Türkleri İslamiyeti bu dönemde kabul etmişlerdir. Bu dönemde eski Türkçe özellikleri korunmakla birlikte din yoluyla Arapçadan, Farsçadan yeni yeni sözcükler dilimize girmeye başlamıştır.

Bu dönem üç ayrı sahada gelişme göstermiştir.

1. Doğu Türkçesi (Çağatayca)

2. Batı Türkçesi (Anadolu Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkmence)

3. Kuzey Doğu Türkçesi ( Kırgızca ve Kazakça)

6)- Yeni Türkçe: 16. – 20. yüzyıllar arası dönemi kapsar. Osmanlıca, Azeri Türkçesi, Çağatayca, Özbekçe vb. dillerden oluşur.

7)- Modern Türkçe: 20. yüzyıl ve günümüz Türkçesini Kapsar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir