Turizmi Etkileyen Faktörler Nedir?

Gelir artışı: Gelir artışı, turizmin aktivitesinin ana itici gücünü oluşturur. Özellikle dünyanın “ekonomik çekirdeği1′ olan Batı Avrupa’daki insanların bir bölümü, yıllık gelirlerinin bir bölümünü tatil döneminde yapacakları turizm giderlerine ayırır.

Kentleşmenin artması: Dünya genelinde turizme katılan insanların büyük bir bölümünü kentlerde yaşayan sakinler oluşturmaktadır. Nitekim kentler büyüdükçe ve kentleşme oranı arttıkça, kentte turizme katılan insanların sayısı da artmaktadır. Bu nedenle de turizm, sanayi ve ticaret ekonomisinin bir ürünü ve itici gücü olarak dikkate alınmaktadır.

Eğitim seviyesi: insanların ister kendi ülkelerinde isterse yabancı ülkelerde olsun doğal, tarih ve kültürel miraslar hakkında eğitim-öğretim ve iletişim araçları ile bilgilerinin artması, gezme-görme isteklerini de artırmakta, bu ise turizmin yaygınlaşmasında itici güç olmaktadır. Örneğin budizme ilgi duyanlar, Himalaya-lar’da 3800-4000 m arasındaki budist tapınaklarını ziyaret etmek için gelmektedir.

Organizasyondaki gelişmeler: Çeşitli reklam ve tanıtıcı yayınlar aracılığı ile firmaların ucuz ve düzenli turlar tertiplemesi, turizm alt yapısının gelişmesi, özellikle turizm hizmet sektörünün ilerlemesi turizm faaliyetlerinin canlanmasına neden olmaktadır. Örneğin birçok Avrupa ülkesinde bütün ilgililerin (tüketici kuruluşları, tatil belde ve yöreleri, turizm ve nakliyat kuruluşları, çevre ve doğayı koruma dernekleri, eğitim ve yerleştirme merkezleri, tur operatörleri vs) kolayca erişebileceği bir merkezler ağı oluşturmaktadır. Son yıllarda turizmle uğraşan şirketler, birbirleriyle bağlantılı olarak çalışmaktadır. türk birliği

Rekreasyon ve Turizm Alanları: Turizm ve rekreasyon alanları fonksiyonlarına göre şu şekilde gruplandırılabilir:

1. İklim; yer seçiminde tercih faktörü olarak iklimin önemli etkisi görülür. İklim şartlarına bağlı olarak, a) kışlık dinlenmelere, b) yazlık dinlenmelere, c) ilkbahar ve sonbahar dinlenmelerine, d) her zaman dinlenmeye uygun alanlar bulunur.

2. Doğal manzara üstünlükleri; a) genel olarak dikkat çekici dağ, göl, şelâle, volkanik şekilleri, mağaralar, b) ender bitki örtüsünü (bazı anıt ağaçlar, relik ve endemik bitkiler) kapsar.

3. Spor imkânları; a) Dağcılık, b) kış sporları, c) su sporları ve spor amacı ile balıkçılık, d) avcılık ve binicilik, golf, tenis vs.yi içerir.

4. Plajlar; güneşlenme, gezme-yürüme ve su sporu yapma imkânlarını beraberinde getirir.

5. Kaplıcalar, içmeler, tuzla ve sıcaksu kaynakları, sağlık açısından önemli olup bazı deri ve iç hastalıklarının tedavisinde aranır.

6. Güzel manzaralı antik kentler, sanat kentleri, tapınaklar, müzeler, insanların bilgi ve kültür düzeylerini artırıcı olmaktadır.

7. Tarihi anıtlar, savaş alanları, ünlü kişilerin meskenleri, tarihi bilgilerin artmasına ve bu konuda merakı gidermeye yaramaktadır.

8. Eski halk yaşamı, gelenek ve göreneklerinin hâkim olduğu yerler, dini merkezlerin bulunduğu yerler, toplumiarın kültürel özelliklerini yerinde yaşama ve görme olanağı sağlamaktadır.

9. Kültürel faaliyetler (bayramlar, festivaller, tiyatrolar); hem eğlence hem de kültürel faaliyete katılmayı sağlamaktadır.

10. Ekonomik yapı ve limanlar, baraj, hava limanı, köprü, fuar, ilginç işyerleri; kültürel ve ekonomik açıdan çeşitli yaklaşım ve alış-verişlere yardımcı olmaktadır.

11. Çeşitli eğlence merkezleri.

Kısaca turizm alanları, insanların kendi çevrelerinde görmedikleri, merak ettikleri ve ayrıca dinlenme ve spor yapmak için aradıkları uygun sahalardır. Bu nedenle insanların merak, eğlence, dinlenmeleri değişik olduğundan turizm alanları da çok değişiktir. Bu açıdan bakıldığında, işe yaramaz olarak kabul edilen sahalar bile turizm açısından önem arz etmektedir.

manas-destani