Tüfe ve Üfe Nedir?

Tüfe ve Üfe Nedir?,Tüfe ve Üfe Nedir Hakkında Bilgi,Tüfe ve Üfe Ne Demektir,Tüfe ve Üfe Anlamı Nedir,Tüfe ve Üfe Örnekleri

Tüfe ve Üfe Nedir?

TÜFE nedir?

Tüketici fiyat indeksi anlamına gelmektedir ve Türkiye’de neredeyse mal ve hizmet harcamalarının tamamını kapsamaktadır.

Yiyecek, içecek, giyim, kültür, seyahat gibi bütün mal ve hizmet harcamalarını içermektedir. Tüketici endeksleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay aylık olarak ayın 25′ine kadar olan kısmı toplanır ve ayın 25′in sonrası olarak yayınlanır. Bu yayınlanan indekslerde aylık olarak toplanıp bir yıllık indeksleri oluştururlar.

ÜFE edir?

ÜFE üretici fiyat endeks’i anlamına gelir. ÜFE dört guruptan oluşmaktadır.

İmalat

Madencilik

Enerji

Tarım

Üretici fiyat endexleri bu sektörlerden alınan ortalama aylık fiyat endexleri her ayın 25′ine kadar alınır ve toplanan fiyatlar daha sonraki ay için endex olarak yayınlanır. Bu grup arasında tarım ve imalat sektörü en büyük sektörler olarak görülmektedir. Üretici fiyat endeksinin hazırlanmasında imalat sektörü yaklaşık %72, tarım sektörü yaklaşık %22 oranında etkilidir.

Özel ve kamu kesimi imalat sektöründe fiyatların oluşmasında en büyük etkendir. ÜFE , Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye içerisinde beş bölge üzerinden her ayın 25′ine kadar toplanır ve oluşan endeksler ticaret odaları ve çeşitli yayın organları tarafından kamuoyuna duyrulur.

TÜFE ve ÜFE veriler enflasyon oranlarını nasıl etkilemektedir?

Bu iki endeks verileri enflasyon oranlarını iki şekilde etkiler, talep enflasyonu yada maliyet enflasyonu.

Bizim arz ettiğimiz mal ve hizmetler şayet talep edilenden az olur ise bu fiyatların artmasına neden olacaktır buda talep enflasyonunun oluşmasına neden olur. Eğer halk arasında bu fiyatların dahada yükseleceği kanısı oluşursa bu seferde sunni olarak fiyatlar daha yüksek seviyelere çıkacaktır.

TÜFE ‘deki bu değişikler imalat sektöründeki girdilerin fiyatların artmasına buda maliyetleri arttırak malın fiyatının artmasına neden olacak sonrasında fiyatları artan mallar karşısında alım gücü düşen halkın talebi kısılacaktır.

Üretim yada tüketimdeki bu dalganmalar enflasyonu doğrudan etkilemektedir. Öte yandan üretimdeki fiyat artışları enflasyonun artmasında daha önemli bir etki yapar bu tip enflasyona çekirdek enflasyon adı verilir.

İmalat sanayindeki bu artışlar ekonominin genelini daha derinden etkilemekte ve üretim ile ilgili indekler de tüketici fiyat endeksini etkilemektedir. Zira ÜFE endekes’indeki bir artış bir kaç ay sonra TÜFE’ yede yansıyabilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir