TRİGONOMETRİK ORANLAR NE ZAMAN BULUNMUŞTUR?

Matematiğin doğrudan doğruya astronomiden çıkmış bir kolu olan trigonometrinin bazı ögeleri, daha Babilliler ve Mısırlılar döneminde biliniyor, eski Yunanlılar Menelaos’un Küresel geometrisi aracılığıyla, bir daire içine çizilebilen dörtgenden yola çıkarak daire yaylarının kirişlerinin değerlerini veren çizgiler oluşturuyorlardı. Daha sonra Araplar, yay kirişlerinin yerine sinüsleri koyup; tanjant, kotanjant, sekant, kosekant kavramlarını geliştirdiler.
Batı’da Nasirettin Tusi’den büyük ölçüde yararlanan Regiomontanus’un Üçgen Üstüne adlı eseriyle gerçek trigonometri doğmuş oldu. François Viète ve Simon Stevin, hesaplarda ondalık sayılardan yararlandılar. John Napier logaritmayı işe kattı. Isaac Newton ve öğrencileri trigonometri fonksiyonlarının ve logaritmalarının hesabına tam serileri uyguladılar. Daha sonra da Leonhard Euler, birim olarak trigonometrik cetvelin yarıçapını alarak, modern trigonometrinin temellerini attı.
Trigonometrik cetvelden yararlanırsın tabiki ama o aşamaya gelmeden ilk önce direğin boyunu bulmak için bazı şeyler gereklidir. Örneğin bulunduğumuz noktanın direğe yerden uzaklığı ve bulunduğumuz noktanın yer ile tepe arasında açı belli ise bu açının kosinüsüne trigonometrik cetvelden bakarak ve bulunduğumuz noktanın direğe yerden uzaklığını kullanarak hesaplarsın.
Mesela yerden direğe olan uzaklık 30 metre, bulunduğumuz noktanın yerden tepeye kadar olan açısı 30 derece ise çözüm

Trigonometrik cetvelden tan30=0,5774 dır.
tanx=
karşı dik kenar uzunluğu
komşu dik kenar uzunluğu

dan

0,5774 = karşı dik kenar (direk uzunluğu) / 30 metre

Karşı dik kenar (direk uzunluğu)=0,5774.30= 17,322 metre