Thomson Atom Modeli
İngiliz bilim adamı Faraday’ın elektroliz deneyleri sonucunda maddenin elektriksel yapısı ile ilgili bazı sonuçlara ulaşmış ve atomların daha küçük ve farklı özellikte tanecikler içerebileceği ve parçalanabileceği fikri ortaya çıkmıştır.
1897 yılında Thomson katot ışınları ile yaptığı deneylerde bu ışınların negatif yüklü elektronlardan oluştuğunu ispatlamıştır.
Deneylerden elde ettiği sonuçlarla şu fikirleri ortaya atmıştır.
İ3 Atomlar yarıçapı yaklaşık 1 Cr8 cm olan pozitif yüklü kürelerdir. Negatif yüklü elektronlar bu küre içerisine rastgele dağılmışlardır.
* Bugünkü bilgilerimize göre, atomdaki pozitif yük çok küçük bir hacimdedir.
55 Atomların yapısındaki pozitif yük sayısı, negatif yük sayısına eşittir. Yani atomlar nötr taneciklerdir.
* Nötr bir atomda proton sayısı, elektron sayısına eşittir.
Elektronların kütlesi ihmal edilecek kadar küçüktür. Bu nedenle atomun çok büyük bir kısmının ağırlığını pozitif yüklü tanecikler oluşturur.
Günümüzde elektronların kütlesinin ihmal edilecek kadar küçük olduğu fakat atom kütlesinin pozitif yüklü tanecikler ile birlikte yüksüz olan taneciklerden de oluştuğu bilinmektedir.

thomson-atom-modeli-nedir