Tezat (Zıtlık) Nedir?

Aynı varlığın, olayın, durumun… birbirine karşıt iki yönünü bir arada belirtmeye ya da birbirine karşıt kavramlar arasında ilgi kurmaya tezat denir.
Tezatta şuna dikkat etmek gerekir: Tezat sadece zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması değildir. Tezat için birbirine karşıt özelliklerin de belirtilmesi gerekir. 

Örnekler:

1- Geç yatar, erken kalkar.
2- Güleriz, ağlanacak halimize.
3- Ne siyah eylemiş bu nasiyeyi (alın)
Saçımı bembeyaz eden bahtım
4- İşkence yaptıkça bana gülerdi
Benim sadık yârim kara topraktır
5- Var olan yokluğun ömrünü sürüyorum
Aşklar bomboş kuruntu, hürriyetler esaret
6- Aydınlığa koştum karanlık çıktı
Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı
7- Varlığın uçarken en şakrak çağa
Dolaştım bakıştan, nurdan bir ağa
Beni öldürmeğe ve yaşatmağa
O baygın gölgeli bakışlar yeter
8- Bir varken bir yok oldu
İşte dünyamızın işleri
9- Gülmek ol goncaya münasiptir
Ağlamak bu dil-i hazine gerek
10- Dünya o kadar büyük ki
Bir noktayım ortasında, ne yapsam
Bazen de o kadar küçülüyor ki dünya
Devrilecek sanıyorum kımıldamasam
11- Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne
Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine
12- Ömrümde zararsız günümü bilmem
Her senede yüz milyonluk kârım var
13- Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip
Kılma derman kim helakım zehr-i dermanındadır.
14- Dil gitti gerçi yerine kondu hezar gam
Biri gider biri gelir oldu belaların
15- Gülen çehremi görüp
Sanmayın beni bahtiyar
Her kahkahanın içinde
Bir damla gözyaşı vardır
16- Lakin ben hiç bu kadar mahzun olmadım
Ölümü hatırlatan ne var bu resimde
Hâlbuki hepimiz hayattayız
17- Bir kız vardı yok gibi öyle güzel