Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Maddeleri

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Nedir, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Hakkında Kısa Bilgi, Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Önemi, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun Önemli Maddeleri

♦ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

♦ Yasama ve yürütme yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi TBMM’ye aittir.

♦ Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi’nce yönetilir. Hükümeti, TBMM Hükümeti adını alır.

♦ Din buyruklarının yerine getirilmesi,yasaların konulması, değiştirilme­si, antlaşma ve barış yapılması gibi haklar Büyük Millet Meclisi’nindir.

♦ Meclis üyeleri itler halkınca seçilir. Ancak bu üyeler seçildiği ilin değil tüm ulusun temsilcisidir.

♦ Osmanlı Devleti’nin anayasası olan Kanun-ı Esasi, millet egemenliğini be­nimseyen TBMM’nin ihtiyaçlarına tam cevap vermiyordu.

♦ Yeni bir anayasa oluşturmak için mecliste çalışmalar başlatılmış ve çalışma­lar sonucunda 20 Ocak 1921’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası kabul edilmiştir.

♦ Kanun-ı Esasi’nin bu anayasayla çelişmeyen maddeleri de yürürlükte bıra­kılmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir