Terim Anlam Kısaca Nedir? Terim Anlam İle İlgili Örnekler

Terim Anlam Nedir?, Terim Anlam Ne Demek?, Terim Anlama Örnekler

Terim Anlam Kısaca Nedir? Terim Anlam İle İlgili Örnekler

TERİM ANLAM

Bilim, sanat, meslek, spor gibi alanlarla ilgili özel ve belirli kavramları karşılayan sözcüklerdir.

Bu şairimiz şiirlerinde ölçü kullanmamıştır.

Bu cümlede ölçü sözcüğü “bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin” anlamına gelerek edebiyat terimi olarak kullanılmıştır.

Aşağıda renkli yazılmış sözcükler, karşılarında yazan alanla ilgili olarak kullanıldığında terim anlamı kaza­nır.

açı, dörtgen, üçgen, kare, prizma -> geometri sıfat, belirteç, nokta, nesne, ek -* dil bilgisi futbol, penaltı, hakem, pota    —> spor

ÖRNEK: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir terimdir?

A)- Bahçenin kapısını kırmızıya boyayacağını söyledi.

B)- Pastanede ikram edilen soğuk içecekle serinledik.

C)- Bir aydır kendine göre kiralık bir ev bulamadı.

D)- Yurtdısında tanınan önemli bir sanatçımızdır o.

E)- Yazar, kitabın başına koyduğu biyografisini fotoğ­raflarla süslemiş.

Çözüm: E seçeneğinde, “özgeçmiş, kısa yaşam bilgisi” anla­mında olan “biyografi” sözcüğü, edebiyat terimi ola­rak kullanılmıştır. Öteki seçeneklerde “içecek, ev, yurtdışı, kapı” sözcükleri bir alanla ilgili özel bir kavra­mı karşılamadığı için terim değildir.

Cevap E

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir