Teneke Öyküsünün Özeti

Teneke Öyküsünün Özeti,Teneke Öyküsünün Kahramanları,Teneke Öyküsünün Yazarı,Teneke Öyküsünün Ana Fikri,Teneke Öyküsünün Yazarın Hayatı

ÖYKÜNÜN ADI: TENEKE
YAZARI VEYA ÇEVİRENİ: YAŞAR KEMAL
SAYFA SAYISI: 150

Teneke Öyküsünün Özeti

Teneke Öyküsü Yazarın Hayatı

Asıl adı Kemal Sadık Göğcedir. Alışılmıştan farklı köy hikayeleri yazar. Kişilerin iç dünyaları üstünde durur. Romanlarında yer olarak Çukurova ve Toroslar geçer. Eserlerinde köylülerin iç dünyalarına ve işler tabiata önem verir. Sanatlı be şiirli bir dil kullanır.
Eserleri: İnce Mehmet , Yer Demir Gök Bakır, Ölmez otu, Allah’ın askerleri….

Anlamını bilmediğim kelime ve değimler:

Tahrirat katibi: İlçede resmi yazı işleriyle uğraşan kimse.

Çeltik: Kabuğu ayıklanmamış pirinç.

Eşrat: Bir yerin zenginleri, ileri gelenleri.

Öykünün Öğeleri

a) Olay: Çeltikçilerin köylerindeki kaymakamlarla olan mücadelelerini anlatıyor.
b) Olayın Geçtiği Yer: Çukurova’nın bir kasabası.
c) Olayın Geçtiği Zaman: 1950’li yıllar.
d) Olaydaki Kişiler: Resul Efendi, Fikret Irmaklı, Murtaza Ağa, Mustafa Patır Patır, Kemal Taşan, Okçuoğlu Muş, Tata, Kürt Memed Ali , Zeyno Karı
e) Olayın Baş Kahramanı: Resul Efendi

Romanın Özeti:

Kasabanın kaymakamı yoktur. Tahrirat katibi Resul Efendi kaymakam vekilidir. Çeltik ekme zamanıdır. Çeltik ağaları “çeltik yasasını” ve uymayanlara uyguladıkları “çeltik raporunu imzalaması için resul Efendiye verirler. Görevini kötüye kullanmak istemeyen Resul efendi raporu imzalamaz. Bunun üzerine Ankara’ya ve Adana’ya resul Efendi aleyhine telgraf çekerler ve Resul Efendiyi tehdit ederler.
Bir süre sonra kasabaya Fikret ırmaklı adlı bir genç gelir. Çeltik Ağaları hemen harekete geçerler. Kasabanın en güzel yapısını kaymakam için dayayıp döşerler. Kaymakamın geleceği gün kaymakamı Ceyhan istasyonunda arabalar ve otobüslerle karşılarlar. Alıp kaymakamı kasabaya gelirler. Yerler, içerler ve kaymakama yaranmak için her olanağı kullanırlar. Kaymakamda acemi olduğu için yasayı okumadan onaylar.
Raporun onaylanmasıyla işlerde karışır. Okçuoğlu adlı bir Çeltik Ağası elindeki ruhsatına dayanarak bütün köyü boşaltıp, boşalan her yere çeltik ekmek ister. Köylüler bu yasa dışı olaya karşı çıkarlar. Bu arada çeltik Ağalarının’da kaymakama rüşvet verdikleri dilden dile dolaşır. Kasaba kaymakam farkında olmadan tuzağa düşmüştür. Resul Efendi daha fazla dayanamayıp olan biteni kaymakama anlatır, okuması içinde eline bir “Çeltik Yasası” tutuşturur. Kaymakam yasayı okuyunca ayılır. Ağaların tuzağına düştüğünü anlar. Oturduğu evi boşaltır. kaymakam hemen Çeltik komisyonunu toplar ve Sazlı dereye giderler. Her şeyi gözü ile görür ve verdiği ruhsatları geri toplar. Kaymakam yasal yoldan sapmaz ve Çeltik Ağalarının yasa dışı isteklerini yerine getirmez. Bu kez de Ağalar ruhsatsız tarlaları izinsiz sular. Bunu duyan kaymakam su bentlerinin başına jandarmayı diker. Ne var ki ağalar jandarmayı da alt ederler ve sulamaya devem ederler. Özellikle okçuoğlu sazlı dereyi göl haline getirir. Sazlı dere köylüleri bıçak kemiğe dayanınca silahlanıp okçuoğlunu ve su bendini kontrol altına alırlar. Okçuoğlu beliren tehlikeyi ertelemek için ertesi gün köydeki her eve girip bol para vererek köyü boşaltır. Sadece Kürt Memed Ali köyde kalır. O ne para alır nede köyden çıkar. Okçuoğlu da onu adamlarına öldürtmek ister, fakat bunu da başaramaz. Kaymakamı kasabadan sürdürmek için Ankara’ya giden çeltikçilerde dönmüşlerdir. Başarmışlardır, istediklerine kavuşmuşlardır. Birkaç gün sonra kaymakamın Kağızman’a tayinini bildiren kağıtta gelmiştir. Arkasından Çeltik ağalarının çaldığı teneke sesleri ortalığı büyük bir gürültüye boğar.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir