TEMEL SEKTÖRLERDE GELİŞMELER I:TARIM SEKTÖRÜ

*İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez değinen iktisat ekolu fizyokrasidir. Bu görüşe göre tarım sektörü gelişmeden diğer sektörler gelişemez. Kıymetli madenler o kadar da önemli değildir.

*Tarımsal üretim bitkisel üretim ve hayvansal üretim alt sektörlerinden oluşmaktadır..

*Türkiye de tarımsal üretime ygun olan alanın yaklaşık %35 i orman arazisidir.

*Ekilen alanların her yıl yaklaşık dörtte biri nadasa bırakılmaktadır.

*Tarımın 2010 yılı GSYH payı %8,4 tür. Aynı yıla ait sektördeki büyüme hızı ise %17,8 dir.

*Türkiyede toplam tarımsal üretimin %48 i bitkisel %52 si ise hayvansal üretime aittir. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin bitkisel ürünler içindeki üretim payı %36 dır..

*Üretilen değerlerin pazarlanabilirliği açısından en yüksek oran mısıra aittir. 1980 sonrası verilerinde 1985 hariç en çok üretilen baklagil nohuttur.Patlıcan üretiminde dünya genelinde 1. Yiz. Mercimekte ve kavun karpuzda ve balda dünyanın ikicisi durumundayız. Dünya genelinde 3. Olduğumuz ürünlerse nohut kuru fasulye antep fıstığı kestane ve elma ayrıca %7,5 luk oranla şeker pancarı. Salatalık ve biberde mandalina ve ceivzde dünyada 4. Sıradayız. Domates ıspanak ve zeytinde 5.yiz..Türkiye de en çok üretilen sebze domatestir.

*2010 yılı itibariyle 37 bin ton haşhaşla toplam dünya üretiminin %35,5 ne sahibiz.

*Hayvansal üretimi arttırmak damızlık spermleri yetiştiricilere intikal ettirmek tarım işletmeleri genel müdürlüğünün görevleridir. Ayrıca bu müdürlük büyük tohum üreticisi konumundadır..

*Bir ekonomik faaliyette çalışanların sayısı azaldığı halde üretimde belirgin bir düşüş olmuyorsa gizli işsizlik söz konusudur.

*Türkiye de tarımsal istihdamın oranı günümüzde %25 tir. Gelişmiş ülkelerde tarımsal üretimin nüfusa oranı %2-4 tür.

*Tarımsal ihracatın en fazla yapıldığı ülke Irak tır. İthalatın en fazla yapıldığı ülke ise ABD dir.