TEMEL SEKTÖRLERDE GELİŞMELER III: HİZMETLER SEKTÖRÜ

TEMEL SEKTÖRLERDE GELİŞMELER III: HİZMETLER SEKTÖRÜ

*Hizmetler sektörünün 2011 GSYH Payı %72,5 tir.

*Ekonomik gelişmedeki en büyük itici güç teknik gelişmedir. Colin clark& Jean fourastie nin üç sektör teorisi..

*Dünya ticaret örgütü hizmetler sektöründe yer alan ekonomik faaliyetleri 12 başlık altında ele almıştır. Ticari hizmetler, iletişim hizmetleri, inşaat ve mühendislik hizmetleri, dağıtım hizmetleri, eğitim hizmetleri, çevre hizmetleri, mali hizmetler, sağlık hizmetleri, turizm ve seyahat hizmetleri, eğlence kültür ve spor hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve diğer hizmetler.

*Hizmetler sektörünün ulusal gelire katkıda birincisi ticaret ikincisi ise ulaştırma haberleşmedir.

*2011 yılında hizmetler sektörünün istihdamdaki payı %62 dir.

*Türkiyede kara yolu yapımı 1950 lerden sonra hızlanmıştır. Karayolları gen.müd. bu yılda kuruldu.

*Günümüzde karayolları 3 e ayrılır devlet yolları il ve köy yolları..

*Osmanlıda ilk demir yolu hattı izmir-aydın.. mal taşımada en ucuz ulaştırma deniz yoludur..

*Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın asli niteliklerini bozmadan istiflenmesi yer değiştirmesi büyük kaplardan küçüklere boşaltılması kapların yenilenmesi tamiri gibi şeylere Elleçme denir.

*Hava yolları devlet işletme dairesi 1938 den sonra ulaştırma bakanlığına bağlanarak devlet hava yollarına dönüştürülmüştür.

*İlk boru hattı 1966 batman-dörtyol TPAO. İnşasına 1974 te başlanıp 1977 de bitirilen 891 km uzunluğundaki boru hattı..Türkiye-ırak

*Hazar havzasında üretilen ham petrolü akdeniz üzerinden dünyaya pazarlamak için kullanılacak boru hattı BTC Dir.

*Karadeniz petrollarini akdenize taşıyacak ve ülkemizden geçecek olan boru hattı Trans anadoludur.

*Rusyadan Türkiye ye doğal gaz sevki için yapılan boru hattı mavi akım.

*Kazak ve Kafkasya doğal gazını türkiye üzerinden avrupaya taşıyacak olan boru hattı Nabucco dur.

*AB De en çok turist çeken ülkeler Fransa İspanya ve italya dır. OECD ülkeleri içinde turist girişi bakımında son 5 yılda en çok gelişen ülke Türkiye dir.

*2010 yılında ülkemize en çok ziyaretçi sıralaması Almanya Rusya ve ingilteredir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.