Tekrir (Yineleme) Nedir?

Anlatımın etkisini güçlendirmek için bir sözcüğü ya da sözcük grubunu art arda tekrarlamaya tekrir denir.

Tekrir sanatı, eğer, soru anlamı taşıyan sözcüklerle yapılırsa istifham, ünlemlerle yapılırsa nida adını alır.

Örnekler:

Hadi uyan
Aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın
İlkyazlar sıcağı biriksin
Yoksul olsan da uyan
Garip olsan da uyan
Mademki güzelsin güzeli yaşatmak için
Mademki iyisin iyiliği yaşatmak için
Mademki umutlusun umudu yaşatmak için
Hadi uyan

Bu yağmur… bu yağmur… bu kıldan ince
Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur
Bu yağmur… bu yağmur… bir gün dinince
Aynalar yüzümüzü tanımaz olur

Yok gayri bizlere uyku dinek vay
Kime bel bağlayıp kime dönek vay
Vay amansız ecel zalim felek vay

Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı
Gene çamlar dinliyor uzaktan bir şarkıyı

Bir candır bu, bir andır bu
Giden gelmez, bir handır bu
Dağ taş değil, insandır bu
Gelsen de bir gelmesen de

Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse
Her kapıda ağlayıp bu kapıda gülümse

Akşam yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam

Bulmadım şu halimden anlayan
Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta
Yağmur yağar dağı taşı ıslatır
Yaylalardan uzak kalan sel hasta