Teheccüt namazı kılmanın 6 fazileti

Teheccüt namazı kılmanın 6 fazileti

Geceleyin kılınan iki rekâtlık namaz her şeyden hayırlıdır Peygamber Efendimiz s.a.v buyuruyor ki:

1-Geceleyin kılınan iki rekâttık namaz insanoğlu için dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha yararlıdır.

2-Ümmetime zor gelmese iki rek’at gece namazını üzerlerine farz kılardım.Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i berzahı (kabir âlemini) ifhâm ile (bildirmekle), ruh-i beşer (insan ruhu) Rahmet-i Rahmân’a (Allah’ın (cc)rahmetine) ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır.

3-Ve gecede teheccüt (gece namazı) ise, kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, îkaz eder ve bütün bu inkılâbât değişimler içinde Cenâb-ı Mün‘im-i Hakikî’nin hakikî ni‘met verici olan Allah’ın cc nihâyetsiz ni‘metlerini ihtâr ile hatırlatmakla ne derece hamd-ü senâya (övülmeye) müstehak olduğunu ilân eder.

4-Gece namaz kılarken uyku galebe çalsa sevabı yazılır ve uykusu sadaka hükmüne geçer
Peygamberin (asm) eşi Aişe ra haber verdi ki: Resulullah asm şöyle buyurmuştur:
Geceleyin bir namazı olup da kendisine uyku galebe çalan hiç bir kimse yoktur ki, o kimseye o namazın ecri yazılmasın ve uykusu da kendisine sadaka olmasın.” (Ebu Dâvud)

5-Teheccüt (gece) namazına kalkmanın faydaları: Allah’a yaklaştırır. O’nun rahmetini celbe vesile olur.Günahlardan uzaklaştırır yani günah işletmez. Cenâb-ı Hakk “Namazın kötü ve çirkin işlerden koruyacağı (Ankebut, 45);

6-İyi amellerin kötü amelleri gidereceği” (Hud, 114) vâd etmektedir.Günahlara kefaret ve örtü olur. Bedenden hastalıkları çıkarır, sıhhate vesile olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev