Tefsir Okumadan Kuranı Doğru Anlamak Mümkün Olur mu?

TEFSİR OKUMADAN KUR’AN-I DOĞRU ANLAMAK MÜMKÜN OLUR MU?

Kur’an-ı Kerim, mealinden okunarak anlaşılabilir. ancak bazı ayetlerin ifade ettiği manaları tam olarak anlamak için daha geniş bilgilere ihtiyaç vardır. Kur’an ayetlerini doğru anlamak için ayetin ne zaman, nasıl bir ortamda ve hangi olay sebebiyle indirildiğini çok iyi bilmek gerekir. Tefsir ilmi ayetler hakkında detaylı bilgi toplayarak tüm ayrıntıları ele almaya çalışır.

Kur’an-ı Kerim’in ilk tefsiri Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır. Sahabe efendilerimiz kendi ana dilinde inen Kur’an ayetlerini rahatlıkla anlayabiliyordu. Buna rağmen anlayamadıkları meseleleri Peygamberimize sorarak öğreniyorlardı. Peygamberimizin bu açıklamaları tefsir biliminin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır.

Gelişen yeni şartlar dini konularda cevaplanması gereken soruları da beraberinde getirmektedir. Tefsir ilminin bir amacı da Kur’an ayetlerinden evrensel ilkeler çıkararak asrın ihtiyaçlarına yeni bakış açıları geliştirmektir.

Tefsir yapabilmek için Arap dilini ve özelliklerini çok iyi bilmek gerekir. Ayetlerin iniş sebeplerini, diğer İslami ilimleri ve Kur’an’ın indirildiği dönemin sosyal, kültürel şartlarını iyi bilmek gerekir.

Kur’an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Müslümanlar her asırda dini konularda yeni problemlerle karşılaşmaktadır. Müfessirler karşılaşılan bu problemlere yeni yaklaşımlarla, Kur’an’dan çözüm üretmeye çalışmışlardır. Bu şekilde Kur’an indirildiği dönemle sınırlı kalmamış, her çağa ışık tutmuştur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir