TBMM’nin Kısaca Görevleri

TBMM’nin Görevleri

♦   Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,

♦   Bakanlar Kurulu’nu ve Bakanları denetlemek,

♦   Bakanlar Kuruluna belli konularda “Kanun Hükmünde Kararname” çıkarma yetkisi vermek,

♦   Bütçe ve kesin hesap yasa tasarılarını görüşmek ve kabul etmek,

♦   Anayasa Mahkemesi’ne 3 üye seçmek,

♦   Kamu Baş Denetçisi’ni seçmek,

♦   Beş Yıllık Kalkınma Plam’nı onaylamak,

♦   Genel ve özel af ilanına karar vermek (üye tam sayısının 3/5’i ile),

♦   Para basılmasına karar vermek,

♦   Savaş ilanına karar vermek,

♦   Olağanüstü ve sıkıyönetim kararlarını onaylamak,

♦   Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

♦   RTÜK üyelerini seçmek,

♦   Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,

♦   TSK’nın yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin vermektir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir