Tarımsal Nüfus Yoğunluğu Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Tarımsal Nüfus Yoğunluğu Nedir?, Tarımsal Nüfus Yoğunluğu Nasıl Hesaplanır?, Tarımsal Nüfus Yoğunluğu, Tarımsal Nüfus Yoğunluğu Kısaca Nedir?, Tarımsal Nüfus Yoğunluğu Kısaca

TARIMSAL NÜFUS YOĞUNLUĞU NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Türkiye’de 2000 yılında tarımda çalışan insan sayısı 23.797.653, tarım alanlarının yüzölçümü 263.770 km2 dir. Buna göre; 

Tarımsal yoğunluk =  23.797.653 = 90 kişi/km2

(2000 yılı)                        263.790

Türkiye’de 2000 yılına göre ekili dikili alanların, her ki­lometrekaresine 90 kişi düşmektedir. Bu rakam arit­metik nüfus yoğunluğundan daha fazladır. Bu da Tür­kiye’de nüfusun önemli bir kısmının tarımda çalıştığı­nı ve tarım alanlarının yüzölçümüne göre çok geniş olmadığını göstermektedir.

Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu bölge ve iller ara­sında farklılık gösterir. Bunda yerşekillerinin dağlık ve­ya ovalık olması ile tarımda çalışan nüfusun miktarı etkili olmaktadır. Genel olarak tarımsal nüfus yoğunlu­ğu dağlık alanlarda fazla, geniş ovalarda ise azdır.

Rize, Artvin ve Hakkari gibi kırsal nüfusun fazla, buna karşılık tarım topraklarının az olduğu engebe­li sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu fazla, Konya, Şanlıurfa ve Edirne gibi geniş tarım alanlarının bu­lunduğu illerde ise tarımsal nüfus yoğunluğu azdır.

dağlık yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazla iken, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi düz bölgelerde tarımsal nüfus yoğunluğu azalmaktadır.

♦ Tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olan bazı iller; Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Erzurum, Hakkari, Bitlis, Hatay, Muğla, Zonguldak

♦ Tarımsal nüfus yoğunluğu az olan bazı iller;

Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Yoz­gat, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Diyarba­kır,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir