Alacahöyük

Anadolu’da Önemli Merkezler

Anadolu’daki bazı yerleşim yerleri, tarih öncesi çağlarda kurulmuş, varlıklarını daha sonraki dönemlerde de devam ettirmiştir. Burdur’da Hacılar, Çanakkale’de Truva, Yozgat’ta Alişar, Çorum’da Alacahöyük bu tür yerleşmelere örnek gösterilebilir.

Hacılar

Burdur’daki Hacılar Höyüğü’nün etrafı duvarlarla çevrilidir. Bu du­var, düşman tehlikesine karşı yapılan surların ilk örneklerindendir. Hacılarda evler arasında sokaklar bulunmuştur. Bu durum bölgede şehir yapısının gelişmeye başladığının göstergesidir.

Hacılar
Hacılar

Truva

Çanakkale – Truva’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda burada üst üste dokuz şehir kurulduğu anlaşılmıştır. Bu şehirlerden ilk beşi Tarih Öncesi Çağlara, dördü ise İlk Çağ’a aittir.

truva
truva

Alişar

Yozgat – Alişar’da yapılan kazılarda ilk üçü, Tarih Öncesi Çağlara, dördü ise İlk Çağ’a ait üst üste 7 kültür tabakası ortaya çıkarılmıştır. Alişar’da çıkan seramik eserler, Truva’da bulunanlara benzemekte­dir. Bu durum tarih öncesi dönemde Anadolu’da ticaretin yapıldığı­nı ve kültürel etkileşimin olduğunu göstermektedir.

alişar
alişar

Alacahöyük

Çorum – Alacahöyük’te yapılan kazılarda ikisi tarih öncesine, diğer ikisi ise İlk Çağ’a ait 4 kültür tabakası ortaya çıkarılmıştır. Kazılarda altın, gümüş ve bakırdan yapılmış güneş kursları ile 13 kral meza­rından altın taçlar, bilezikler, kemer tokaları, vazolar ve demir han­çerler çıkarılmıştır. Bu durum Orta Anadolu’da gelişmiş bir uygarlı­ğın kurulduğunu göstermektedir.

Alacahöyük’te MÖ 2500 yıllarına ait bu­lunan kılıç, dünyanın en eski kılıcı ola­rak kabul ediliyordu. Ancak, 1996 yılın­da Malatya yakınlarında Aslantepe kazı bölgesinde MÖ 3300 – 3000 yıllarına ait kılıçlar bulunmuştur. Bu durum tarihle il­gili mevcut bilgilerimizin yeni belge ve bulgularla değişebileceğini gösterir.

Alacahöyük
Alacahöyük