Tanzimat Fermanının Maddeleri Nedir?
– Müslüman veya gayrimüslim olan herkesin can, mal, namus güvenliği devletgarantisi altına alınacak.
— Vergiler herkesin gelirine göre alınacak.
— Askerlik belirli bir düzene göre olacak.
— Herkes kanun önünde eşit sayılacak.
Önemi: Padişah bu madde ile kanun üstünlüğünü kabul etmiştir

— Padişah Tanzimat Fermanı ile kendi yetkilerini sınırlandırmıştır. Kendi üzerinde kanun üstünlüğünü kabul etmiştir.
— Osmanlı Devleti’nde anayasal düzenin başlangıcıdır.
— Osmanlı Devleti bu fermanı Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını engellemek için ilan etmesine rağmen buna engel olamamıştır.