Tanzimat Fermanı Hakkında Kısa Bilgi

Tanzimat Fermanı Hakkında Bilgi, Tanzimat Fermanı Kısa Bilgi,Tanzimat Fermanı Hakkında Özet Bilgi, Tanzimat Fermanı Hangi Padişah Döneminde İlan Edildi?, Tanzimat Fermanının İçeriği Nedir?, Kısaca Tanzimat Fermanı Nedir?, Tanzimat Fermanının Maddeleri Hakkında Bilgi, Tanzimat Fermanı Ne zaman Yayınlandı?, Tanzimat Fermanının İlanı Hakkında Bilgi, Tanzimat Fermanında Neler Bulunuyor?, Tanzimat Fermanının Önemi Nedir?, Tanzimat Fermanı Yenilikleri Nelerdir?, Tanzimat Fermanı Kısaca, Tanzimat Fermanının Nedenleri ve Sonuçları…

TANZİMAT FERMANI HAKKINDA KISA BİLGİ

Tanzimât Fermânı, Gülhane Hatt-ı Şerif-î 3 Kasım 1839 yılında okunan Tanzimat Fermânı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır.

Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı’nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah Yazısı) ya da Tanzimât-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak da anılır. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir.

İlân nedenleri

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa’nın desteğini almak
Avrupa’nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
Fransız İhtilali’nin milliyetçilik etkisini azaltmak
Gayrimüslimleri devlete bağlamak

Fermanda yer alan konular;

Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek, (Hukuk devleti özelliğini yansıtır)
Vergide adalet,
Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
Rüşvetin ortadan kaldırılması,
Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)

Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine önayak olmuştur.

Tanzimat Fermânı’nın okunmasından I. Meşrutiyet’in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi (3 Kasım 1839 – 22 Kasım 1876) olarak anılır.

Tanzimat Fermanı Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin LütfenTıklayın

2 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir