toplam kalite yönetiminde liderlik, liderlik ve yönetim, eğitimde liderlik, yönetim ve liderlik, yönetimde liderlik liderlik eğitimleri, işletmelerde stratejik liderlik, stratejik liderlik   İŞLETMELERDE STRATEJİK LİDERLİĞİN ÖNEMİ Bir işletme değer yaratacak stratejilerin oluşturulması ve uygulanmasına