Yerel Pazarlamadan Küresel Pazarlamaya Nasıl Geçilir? Pazarlama ister yerel ister ulusal veya küresel boyutta olsun, her zaman tüketici is­tek ve ihtiyaçlarını rakiplerden daha başanlı bir şekilde tatmin edecek