Yavuz Sultan Selim Dönemi Askeri ve Siyasi Gelişmeler Nedir? Yavuz Sultan Selim Dönemi Babası II. Bayezıt’ın doğudaki Safevi tehlikesine karşı önlem almaması üzerine, Yavuz Sultan Selim yeniçerilerin desteğiyle