YASAMA NEDİR? Yasama; Kanun yapma, kanun değiştirme ve kanun kaldırma işlemidir. ♦     Anayasa’nın 7. maddesine göre “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez.”