Oğuzlar Hakkında Kısa Bilgi *Oğuzlar hakkında önemli bilgilere Göktürk Kitabelerinde rastlanmaktadır. *Oğuzların bir bölümü Karadeniz’in kuzeyinden geçerek Balkanlara inmişler ve Uz adını almışlardır. *On iki hikayeden oluşan Dede