Uygurlar Hakkında Kısa Bilgi II.Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra Orta Asya’da üstünlüğü Uygurlar ele geçirmişlerdir. Uygurlar, Kutluk Bilge Kül Kağan önderliğinde Göktürklerin kültürel mirası üzerinde Ötüken merkezli kurulmuşlardır. Talas