Ütopya Nedir? Ütopya, aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum şekli anlamı taşırt Köken olarak Yunanca “yok/olmayan” anlamındaki ou, “mükemmel olan” anla­mındaki eu ve “yer/toprak/ülke” anlamındaki topos sözcüklerinden türemiştir.