İnsanların Kendileriyle İlgili Ön Yargıları, İnsanların Kendileri İle İlgili Olan Ön Yargıları, Üstünlük yanılgısı, İyimserlik yanılgısı, Kontrol Yanılgısı, Yüksek Bağlılık Gösterme, Hakkaniyet Yanılgısı, Aşırı Güven Yanılgısı İNSANLARIN KENDİLERİ İLE İLGİLİ