Sanayi ve Endüstrinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi * Ülke ekonomisinin en dinamik ve üretken kesimi sanayidir. * İhracatımızın %90’ı sanayi ürünlerinden gerçekleşir. * Sanayileşme ile birlikte daha